Duidelijke afspraken en heldere processen voor het beste resultaat

1. MEETING

De eerste stap is altijd het benoemen van het uiteindelijke doel van de opdracht, de campagne of website. Wat wil je bereiken? Door vanuit het doel te redeneren en middelen hier perfect op af te stemmen, bereik je pas succes. Een eerste meeting is buiten een kennismaking ook een inventarisatie van doelen en verwachtingen.

2. PLANNING

Niet alleen denken, maar ook doen. Na ons advies werken we de strategie uit in een plan van aanpak vol met creatieve en effectieve ideeën. Gecombineerd met de tijdsplanning vormt dit het uitgangspunt van de samenwerking. Door deze werkwijze zijn de afspraken en verwachtingen over en weer helder. Ook over het budget.

3. CREATIE

De uitvoering van de besproken plannen gaat beginnen! Het campagnemateriaal wordt gemaakt, de website of landingspagina wordt gebouwd en de gegevens van de doelgroepen worden verzameld. Ondertussen komen er steeds meer nieuwe creatieve ideeën op die uiteraard eerst worden besproken.

4. GO

De campagne gaat beginnen; de website gaat live, het mailpack wordt verstuurd en/of de social media kanalen gaan starten. Of elke variant hierop. De organisatie wordt in ieder geval goed ingelicht en indien nodig betrokken. We zijn onderweg en zullen de resultaten goed meten en waar nodig bijsturen. Uiteindelijk trekken we gezamenlijk een flesje open!

“Now bring me that horizon” zijn de woorden van Jack Sparrow in de eindscene van de film Pirates of the Caribbean.
Wij brengen het succes aan jouw horizon ook graag dichterbij!